Jak operacyjnie zarządzać obiektem hotelowym podczas trwania epidemii?

Od blisko dwóch tygodni żyjemy w czasach światowej epidemii. Hotelarstwo i szeroko pojmowana turystyka ucierpiała ekonomicznie najbardziej i nikt dokładnie nie ma wiedzy, kiedy to się skończy. Szacuje się, że najwcześniej będzie to początek czerwca tego roku. Jak w obecnych czasach operacyjnie podejść do zarządzania hotelem?

2020-03-24 11:33:30
  1. Wdrożyć wytyczne ustawodawcy.

Od 13 marca 2020 roku weszła specustawa, która reguluje zasady podawania i serwowania posiłków. Skategoryzowane obiekty hotelowe nadal mogą funkcjonować pod warunkiem, że będą serwować jedzenia na wynos. Hotele bardzo szybko się zorganizowały i rozpoczęły donoszenie jedzenia w trybie room service. Hotele, które są nadal otwarte dla gości mają wysokie restrykcje odnoszące się do sterylności w przygotowywaniu i serwowaniu posiłków.

Rozmawiając z hotelarzami w Polsce obiekty przygotowały się o wiele wcześniej do operacyjności. Wdrożyły tak zwane standardy „Risk managment”. Opisują one dokładnie kto w obiekcie hotelowym odpowiada za sytuacje w każdym dziale i kto odpowiada za komunikowanie się z organami nadrzędnymi, które mogą zawsze skontrolować daną placówkę. Oprócz kontrolingu weryfikuje się standardy HACCP, które wprowadzone są na samym początku funkcjonowania obiektu. Rękawiczki lateksowe powinny być stosowane nie tylko podczas przygotowywania posiłku, ale również podczas pakowania jedzenia na wynos. Każde jedzenie na wynos powinno być przygotowane w odpowiednim pudełku i zafoliowane maszynowo.

Należy przyswoić sobie wiedzę jak rozprzestrzenia się wirus. Koronawirusem można się zarazić przede wszystkim metodą kropelkową. Niebezpieczne jest również dotykanie powierzchni na których mogą znajdować się wszelkiego rodzaju wydzieliny organiczne przez zainfekowanego. Wspomniana osoba po kichnięciu i zasłonięciu ust dotknie dłonią powierzchni, która będzie później dotykana przez kolejną osobę. Na tego typu powierzchniach wirus może przetrwać kilka godzin, ale z pomocą mogą nam przyjść żele antybakteryjne czy płyny antyseptyczne. Częste dezynfekowanie klamek bądź poręczy może uchronić nas przez zakażeniem. 

Powołując się na oficjalny komunikat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority), nie istnieją żadne przesłanki ani dowody aby żywność była zakażona lub przenosiła SARS COV-2 . Potwierdzają to m.in. doświadczenia z wirusami SARS i MERS. Jednak należy zachować najwyższe standardy w bezpieczeństwie przechowywania, przygotowania i transportowania żywności.

  1. Zaangażować personel hotelowy w przestrzeganie procedur.

Jeśli już mamy procedury to musimy je wdrożyć w operacyjność. W pierwszej kolejności przeszkolić personel z nowych zasad BHP jak również z zasad funkcjonowania w niezwykłej sterylności. Wiedza na temat przenoszenia się COVID-19 spowoduje, że nasi pracownicy podejdą świadomie do wykonywania swoich obowiązków. Należy zadbać o części wspólne i szatnie pracowników zachowując zasady higieny. Należy również ograniczyć wizyty osób z zewnątrz do minimum.   

Pracownicy, u których zauważymy symptomy podwyższonej temperatury ciała lub przemęczenie to wtedy zasugerujmy jej odpoczynek w domu. Pracownicy przemęczeni są narażeni najbardziej na zakażenie wirusem. Sugeruje się, żeby pracownik przychodzący do pracy miał mierzona temperaturę ciała. Nie jest to żadne naruszenie swobód obywatelskich tylko sytuacja nadzwyczajna, która służy dobru ogólnemu.

  1. Bezpieczeństwo opieki nad gośćmi i komunikacja w mediach społecznościowych.

Zachowując i przestrzegając procedury szybciej zwalczymy wirusa. Naturalnie możemy wspomóc się komunikacją przez Social Media, gdzie obiekty hotelowe już to robią. Należy być niezwykle ostrożnym w publikacji zdjęć dobierając odpowiednie słowa. Zaangażowanie pracownika z wiedzą SEO spowoduje skuteczność zasięgów naszych wpisów. 

Wspierajmy nasze działania i pomagajmy sobie nawzajem. Pomoże nam to przetrwać ten trudny okres.

ZNAJDŹ NAS: