Wyniki operacyjne i finansowe Orbisu po 9 miesiącach 2019 roku

• Zmiana modelu biznesowego - koncentracja na rozwoju portfolio nieruchomości • Dobre wskaźniki operacyjne w regionie Europy Wschodniej, wzrost wskaźnika RevPAR o +5,6% według danych porównywalnych • Wzrost EBITDA o 16,6%, do poziomu 386,9 mln zł według danych porównywalnych • Podpisanie 17 nowych umów o zarządzanie i umów franczyzy (2 200 nowych pokoi)

2019-10-31 10:01:54

- Po podjęciu decyzji o przekształceniu Spółki poprzez podział jej przedsiębiorstwa na działalność serwisową (asset light) i działalność prowadzoną w oparciu o własność nieruchomości (asset heavy), w trzecim kwartale Orbis podpisał z Accor globalną umowę dotyczącą zbycia działalności asset light. Finalizacja transakcji planowana jest na koniec października 2019 roku. W związku ze sprzedażą działalności asset light, Orbis zawrze z Accor umowy o zarządzanie wszystkimi 73 hotelami własnymi i w leasingu w regionie, dążąc do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w prowadzeniu hoteli pod markami Accor. Dzięki skupieniu całej uwagi na naszej podstawowej działalności asset heavy, z pewnością skorzystamy na współpracy z nowymi akcjonariuszami i będziemy nadal wzmacniali portfolio naszych nieruchomości - powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

Po raz kolejny Orbis odnotował dobre wyniki, tj. wzrost przychodów o +5,0% do poziomu 1 062,2 mln w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku. Spółka osiąga coraz lepsze wyniki operacyjne, odzwierciedlające wzrostowe trendy makroekonomiczne i dobrą koniunkturę w branży turystycznej w regionie Europy Wschodniej. W okresie trzech kwartałów 2019 roku wskaźnik RevPAR Grupy Orbis wzrósł o +5,6%.

Bardzo dobre wyniki odnotowano także na wszystkich kluczowych rynkach: w Polsce (wzrost  RevPAR o +5,2%), na Węgrzech (wzrost  RevPAR o +7,6%) i w Czechach (wzrost RevPAR o +2,7%). Dzięki dobrym wynikom operacyjnym i realizowanej strategii EBITDA Grupy Orbis w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku, według danych porównywalnych, wzrosła o +16,6% (do poziomu 386,9 mln zł), a marża operacyjna zwiększyła się o 3,8 p.p.

Orbis nie zwalnia także tempa rozwoju sieci hoteli. W analizowanym okresie do portfolio Grupy dołączyło 5 nowych hoteli, co oznacza powiększenie sieci o ponad 700 nowych pokoi. Jednocześnie podpisano nowe umowy asset light dotyczące hoteli, które zostaną otwarte w najbliższych latach. Aktualnie portfolio Grupy Orbis obejmuje 139 hoteli (22 200 pokoi), w planach jest też 52 nowych projektów hotelowych (7 200 pokoi). Spółka wzmacnia obecność w kluczowych miastach i wchodzi na nowe rynki w regionie Europy Wschodniej.

Dbając o gości oraz dążąc do zapewnienia im niezapomnianych wrażeń, Spółka realizuje nowe inwestycje i wprowadza na rynek nową markę hotelową - TRIBE. TRIBE wyróżnia się oryginalnością i starannie przygotowaną ofertą, nadającą nową formę tradycyjnemu hotelarstwu. Daje gościom możliwość przebywania, pracy i zabawy w nowoczesnych wnętrzach.

- Realizacja naszej strategii i sprzyjające warunki makroekonomiczne w 2019 roku umożliwiły nam osiągnięcie - po raz kolejny - rekordowo dobrych wyników. Z dumą wzmacniamy naszą wiodącą pozycję w regionie Europy Wschodniej i wyznaczamy trendy w branży hotelarskiej. Z niecierpliwością oczekujemy na nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju - podsumował Gilles Clavie.

 

Grupa Hotelowa Orbis

9M 2019

9M 2018

zmiana

 
 

Operacyjne like-for-like

 

 

 

 

Frekwencja w %

74,8%

74,4

0,4 p.

 

Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT w zł

272,3

259,2

5,1%

 

Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł

203,6

192,8

5,6%

 

 

Finansowe m PLN

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży like-for-like

1 062,2

1 011,9

5,0%

 

EBITDAR

403,8

383,9

5,2%

 

EBITDA operacyjna like-for-like

386,9

331,7

16,6%

 

Zysk przed opodatkowaniem

235,0

332,0

-29,2%

 
ZNAJDŹ NAS: