Grupa Accor i Orbis zwiększą wymagania wobec hodowców kurcząt w Polsce

Grupa Accor podpisała europejską Kartę dobrostanu w sprawie kurcząt brojlerów i tym samym w ścisłej współpracy z dostawcami i producentami mięsa z kurcząt, będzie wymagała realizacji wyższych standardów w europejskim łańcuchu dostaw, w tym w Polsce. Firmy chcące współpracować z hotelami grupy Accor i Orbis będą musiały poprawić warunki hodowli kurcząt przed końcem 2026 roku.

2019-08-05 14:12:46

Europejskie zobowiązanie w sprawie kurcząt brojlerów jest wynikiem porozumienia pomiędzy szeroko rozumianym przemysłem spożywczym – w tym hotelarskim i restauracyjnym, a organizacjami pozarządowymi skupionymi wokół walki o lepszy dobrostan zwierząt. Celem tego porozumienia jest wdrożenie na fermach drobiu takich standardów, które zapewnią kurczętom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

W związku z powyższym, do 2026 r. Grupa Accor i Orbis będą wymagać od wszystkich dostawców mięsa z kurcząt spełnienia m. in. następujących wymagań:

  • Stosowanie się do wszystkich praw i regulacji UE związanych z dobrostanem zwierząt hodowlanych niezależnie od kraju produkcji;
  • Spełnianie lepszych standardów środowiskowych takich jak wprowadzenie maksymalnej gęstości hodowlanej, stosowanie lepszego światła w tym światła naturalnego, polepszenie jakości powietrza, niestosowanie klatek i systemów wielopoziomowych;
  • Rezygnacja z ras kurcząt szybkorosnących.

„Podpisanie tych zobowiązań to nie tylko duża odpowiedzialność dla każdego hotelu działającego w sieci Accor, ale i wyraźny sygnał dla branży hotelowej i restauracyjnej w Polsce, że kwestie etyczne i jakość produktów na talerzu nabierają coraz większego znaczenia. Rozpoczęliśmy aktualnie rozmowy z naszymi dostawcami i jestem pewna, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, na których być może skorzysta cała branża” – tłumaczy Anna Szewczak, zastępca dyrektora działu zakupów grupy Orbis i Accor w Polsce i Krajach Bałtyckich.

„Zawarta w zobowiązaniu rezygnacja z ras szybkorosnących i zmniejszenie gęstości hodowlanej to jedne z kilku elementów, które w znaczący sposób poprawią dobrostan kurczaków. Bardzo cieszymy się, że Grupa Accor i Orbis zdecydowała się przyjąć to zobowiązanie i tym samym przyczynić się do wyznaczania dobrych standardów wśród firm. Jesteśmy przekonani, że konsumenci, których znaczna większość chce poprawy warunków hodowli kurczaków, z wielkim zadowoleniem przyjmą tę dobrą informację" – dodaje Maria Madej ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

W ramach planu ciągłego doskonalenia w zakresie dobrostanu zwierząt, Accor i Orbis  już współpracują ze swoimi dostawcami w celu zapewnienia dostaw jajek z wolnego wybiegu (jaja całe i w postaci płynnej). Jak wskazano w najnowszej karcie Zdrowej i zrównoważonej żywności grupy Accor i Orbis, celem jest wdrożenie tego zobowiązania we wszystkich hotelach do końca 2020 r. w krajach, gdzie jest to możliwe do realizacji.

Z ponad 200 milionami posiłków serwowanych rocznie na całym świecie, Accor jest zaangażowany w oferowanie gościom wysokiej jakości, zdrowej i zrównoważonej żywności, przyczyniając się jednocześnie do transformacji aktualnego modelu rolnictwa i upraw na bardziej odpowiedzialny. Oprócz Karty Zdrowej i Zrównoważonej Żywności, ambicje grupy Accor przełożyły się już na wiele innych inicjatyw: na przykład we Francji, w hotelach marki Sofitel, MGallery i Pullman blisko 100% świeżych owoców i warzyw pochodzi z upraw ekologicznych. 72% hoteli  grupy Accor w Polsce i Europie Wschodniej, kupuje żywność u lokalnych dostawców i producentów a 51% hoteli oferuje eko-certyfikowaną żywność i napoje.

Jako wiodąca światowa grupa hotelarska, Accor nieustannie podejmuje działania w kierunku zrównoważonego rozwoju dzięki programowi Planet 21 - Acting Here. Angażując wszystkich interesariuszy w tę inicjatywę (gości, pracowników, partnerów biznesowych, dostawców, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne), Accor edukuje, podejmuje inicjatywy i decyzje biznesowe tak, aby codziennie budować pozytywne hotelarstwo.

ZNAJDŹ NAS: