Elżbieta Lendo w zarządzie Harmony Hotels

Elżbieta Lendo została wybrana członkiem zarządu Harmony Hotels. Wyboru dokonano 5 listopada podczas Posiedzenia najwyższego organu statutowego Harmony Hotels. Elżbieta Lendo reprezentuje w grupie Harmony hotele Willa Port w Ostródzie i Paryski w Zakopanem.

2018-11-16 10:39:14

Elżbieta Lendo od 14 lat jest współtwórcą Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie. Od ponad 10 lat pracuje także w Biurze Regionalnym województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, w ramach którego działa Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Od czterech lat zarządza grupą spółek, które są operatorami obiektów hotelowych i rekreacyjnych działających w grupie Lendo Hotels Group.

Dwa lata temu Elżbieta Lendo została laureatką Tytułów Kobiety Przedsiębiorczej Warmii i Mazur 2016 i Kosyniera Przedsiębiorczości, a w tym roku otrzymała zaszczytny tytuł Kobiety z Charakterem w kategorii biznes. Poza działalnością biznesową aktywnie angażuje się w działalność kulturalną – jest mecenasem sztuki, organizuje koncerty i wernisaże oraz wspiera artystów nie tylko z Warmii i Mazur.

ZNAJDŹ NAS: