Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Orbisu w 2017 roku. Dalszy dynamiczny rozwój Grupy

Rok 2017 zakończył się dla Orbisu pełnym sukcesem pod względem biznesowym i finansowym. Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii, Spółka odnotowała rekordowo wysokie wyniki. Wykorzystując możliwości wynikające ze sprzyjających warunków makroekonomicznych w całym regionie Europy Wschodniej.

2018-02-21 09:27:38

- Hotelarstwo to branża, która nieustannie się zmienia. W ostatnich latach obserwujemy ewolucję oczekiwań gości odwiedzających hotele. Dziś goście oceniają swój pobyt w hotelu nie tylko pod kątem oferty, ale bardziej niż w przeszłości skupiają się na pozytywnych wrażeniach i doświadczeniach, które tworzą trwałe relacje z marką i mają silny wpływ na lojalność gości. Dlatego też dużo uwagi poświęcamy budowaniu długotrwałych relacji z naszymi klientami poprzez personalizację ich pobytu w hotelach i okazywanie, że są u nas zawsze mile widziani i oczekiwani („Feel Welcome”). Podejście to wspieramy prowadzoną transformacją kultury korporacyjnej w Orbisie, która zwiększa rolę naszych pracowników i jednocześnie wzmacnia podstawy do dalszego rozwoju Grupy ­­– mówi Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA.

Wyniki

Najlepsze wyniki osiągnęły hotele w Budapeszcie, Warszawie i Pradze, gdzie odnotowano dwucyfrowy wzrost wskaźnika RevPAR. Łącznie wskaźnik ten w Grupie Orbis, w roku 2017 wzrósł o +6,5% (do 184,1 zł) w ujęciu like-for-like w porównaniu do roku 2016. Wzrost ten był możliwy w dużej mierze dzięki wyższej średniej cenie o +5% r/r, m.in. w efekcie aktywnego zarządzania przychodami i większej liczbie gości indywidualnych.

Znaczący wzrost wskaźników operacyjnych przełożył się na rekordowo wysokie wyniki finansowe Grupy. W roku 2017 przychody Orbisu w ujęciu like-for-like wyniosły 1 433 mln zł, co stanowiło wzrost o +6,2% w porównaniu z rokiem 2016. W rezultacie Spółka osiągnęła bardzo dobry wskaźnik EBITDA operacyjna na poziomie 468 mln zł, odnotowując wyjątkowo wysoki wzrost o 20,2% r/r. Wyższa rentowność i marże (np. +4 pp. na poziomie EBITDA) potwierdzają skuteczność zarządzania, pomimo wymagającej sytuacji na rynku pracy.

Portoflio

W roku 2017 Orbis znacząco rozwinął swoją sieć otwierając 8 nowych hoteli (asset-light), oferujących 650 pokoi i wchodząc na dwa nowe rynki: Serbii oraz Bośn i Hercegowiny. Spółka wzmocniliła także swoją obecność w regionie poprzez podpisanie 13 kolejnych umów (1 600 pokoi), w ramach planu rozwoju, obejmującego dzisiaj łącznie 38 projektów (ponad 5 000 pokoi). Orbis kontynuuje również realizację własnych inwestycji hotelowych: ibis Vilnius Center (164 pokoje) i ibis Styles Warszawa (178 pokoi) przyjmą pierwszych gości w 2018 roku. Wspierając rozwój w regionie Spółka uzupełniła portfolio o nową, dodatkową markę aparthoteli Adagio. Pozwoli to Grupie wypracować dodatkowe zyski w najlepszych lokalizacjach.

Dzięki działaniom podjętym w zakresie rozwoju i zarządzania aktywami, portfel hoteli jest bardziej zdywersyfikowany i wyważony, nie tylko pod względem geograficznym, ale również operacyjnym, aktualnie dysponuje, bowiem strukturą hoteli asset light i asset heavy w proporcji 40%/60%. W 2017 roku, w celu dalszego zwiększenia efektywności sieci Spółka zrealizowała 6 transakcji wykupu nieruchomości hotelowych na Węgrzech i przeprowadziła szereg modernizacji w hotelach położonych w kluczowych lokalizacjach.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na te projekty w ubiegłym roku wyniosła ponad 620 mln zł. Koncentrując się na wzroście wyników i rentowności, Orbis wzmacnia pozycję lidera w regionie, nie tylko poprzez rozwój sieci, lecz również poprzez przejęcia hoteli. Celem jest utrzymanie wiodącej pozycji na każdym z rynków, gdzie Spółka prowadzi swoją działalność.

- Doskonałe wyniki, które osiągnęliśmy w 2017 roku potwierdzają słuszność strategicznego planu Orbisu. Dlatego też, z całą mocą potwierdzam naszą nieustającą gotowość i zdolność do budowania wartości Spółki dla naszych akcjonariuszy, zgodnie ze strategią opartą na osiąganiu wyników (Performance), rozwoju sieci hotelowej (Portfolio) oraz pracownikach (People). Konsekwentną realizację naszych celów docenili nasi inwestorzy, dzięki którym znaleźliśmy się w 2017 roku w pierwszej dziesiątce spółek o średniej kapitalizacji z +27% zwrotem z akcji w skali rocznej. Spoglądając w przyszłość, będziemy nadal dążyć do przyspieszenia rozwoju Orbisu, korzystając z silnej pozycji finansowej i doświadczenia  w prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wierzę, że transformacja kultury korporacyjnej w naszej Spółce także przyczyni się do jej rozwoju, wzbogaci relacje z klientami i wzmocni fundamenty organizacji – komentuje Gilles Clavie.

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Hotelowa Orbis

2017

2016

zmiana

 
 

Operacyjne

 

 

 

 

Frekwencja w %

74,1%

73,1%

1,0 p.p.

 

Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT w zł

248,5

236,6

5,0%

 

Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł

184,1

172,9

6,5%

 

Finansowe m PLN

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży

1 458,1

1 382,9

5,4%

 

EBITDAR

532,4

489,2

8,8%

 

EBITDA operacyjna

468,4

389,6

20,2%

 

Zysk przed opodatkowaniem

286,6

257,2

11,4%

 

 

ZNAJDŹ NAS: